Цветомира Димитрова Гекова – директор

Цветелина Видинова Петрова – учител

Лилия Петкова Павлова – домакин

Веска Владимирова Андреева – готвач

Борянка Исаева Петрова – пом. възпитател