ДЕТСКА ГРАДИНА – с. ГАРА БОВ

Детската градина  в с. гара Бов е  общинска детска градина с установена традиция в отглеждането и възпитанието на деца от предучилищна възраст на територията на с.г.Бов – Софийска обл. При нас децата са заобиколени от ежедневни любов и грижи, които стимулират тяхното развитие и ги изграждат като щастливи и свободни личности.

Целодневната детска градина  в гара Бов е открита на 26.10.1962г. в сградата на читалището с 18 деца от 3 до 7 годишна възраст.Директор на градината е била другарката Снежана Гайгурова, а читателка Иванка Модева. От 01.09.1963г. за учителка е назначена др.Графка Георгиева Вачева,която работи като учителка до 01.09.1969г. след това е преназначена за директор на градината.Още от откриването   градината  се ползва с добър авторитет и децата я посещават  с желание.До1989г. т.е. през целия 20год.период детската градина работи с пълен капацитет.

През 1975г. се преустроява старото училище за детска градина и на 04.11.1975г.  е тържествено открита. На тържеството присъства министъра на просветата – Ненчо Станев. Тогава ДГ носи името на „Христо Коцев“ /герой от антифашистката борба/.

През учебната 1976/7г. градината е базова за района за разучаване на Новата програма.

През м. май 1972г. се организира екскурзия до г.Козлодуй и качване на децата на кораба Радецки.

През м. август 1973г. и м. септември 1974г. се организира летуване на децата на море в лагера на с.Равда.

От 1987г. до м.февруари 2019г. директор на ДГ е г-жа Силвия Петрова, а от м.август директор става г-жа Цветомира  Гекова, /която от 1990г.е учител в ДГ/.Учител става Цветелина Петрова, дотогава пом. възпитател в ДГ.

От 1992г. поради демографската криза  и намаления брой на децата в селото детската градина работи  една смесена група /от 2 до 7г./. Детската градина е на два етажа, разполага с просторни занимални и спални. Има и приземен етаж, на който и разположена собствена кухня и перално помещение. Педагозите  са с висше образование, степен- магистър и работят по програмната система на Клет България – „Приятели“.