СЪОБЩЕНИЕ !
Уважаеми родители,
На основание чл. 12 ал. 1 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Своге,
Ви уведомяваме,
че ДГ „Пъстра дъга“- гара Бов, обявява прием за учебната 2024/2025г.
и определя срок за подаване на заявления:
27.03.2024г.- 30.04.2024г.
Необходими документи:
1. Заявление/ образец от ДГ-гара Бов
2. Копие от акта за раждане на детето.